Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2152
Title: Інвестиційне забезпечення аграрного сектора економіки
Authors: Безп’ята, Ірина Володимирівна
Беспятая, Ирина Владимировна
Bezpyata, Irina
Keywords: аграрний сектор
інвестиційне забезпечення
інвестування аграрного сектору
ресурсне забезпечення
зарубіжний досвід
інвестиційна привабливість
Issue Date: 2016
Citation: Безп'ята І. В. Інвестиційне забезпечення аграрного сектора економіки : моногр. / І. В. Безп'ята. - Миколаїв : МНАУ, 2016. – 337 с.
Abstract: У монографії досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки. Обґрунтовано основні засади підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектора України у сучасних умовах шляхом розвитку системи маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності та підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Проведено кластеризацію областей в Україні на основі оцінки основних складових інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки країни, що базується на визначенні рейтингу його конкретних регіонів і здійснюється за допомогою економіко-математичних розрахунків та експертного діагностування. Видання призначене для науковців, здобувачів вищої освіти, фахівців- економістів, працівників органів влади та всіх тих, хто цікавиться проблемами залучення інвестицій в аграрний сектор економіки.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2152
ISBN: 978-617-7149-24-7
Appears in Collections:Монографії (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія_Безпята.pdf4,86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.