Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2182
Title: Менеджмент
Authors: Каращук, Лариса Миколаївна
Каращук, Лариса Николаевна
Karashchuk, Larisa
Keywords: Спілкування
управлінська діяльність
Управління комунікаціями
Прийняття рішень
Стратегічне планування
Побудова організації
Мотивування працівників
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Менеджмент [Електронний ресурс] : метод. реком. для самостійної роботи з ситуаційного аналізу для здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр"спеціальностей 073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління та адміністрування", 072 "Фінанси, банківська денної форми навчання / уклад. Л. М. Каращук. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 72 с.
Abstract: Методичні рекомендації, які пропонуються студентам саме і є тим природнім продовженням теорій та концепцій, які розглядаються у курсі лекцій з дисципліни, які, як сподівається автор, допоможуть здобувачам вищої освіти, що вивчають цю дисципліну, поєднати теорію з практикою й вийти на якісно інший рівень засвоєння матеріалу. Навчання менеджменту за допомогою методу конкретних ситуацій займає основне місце у методиці викладання менеджменту у зразкових західних вищих навчальних закладах.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2182
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Menedzhment_2017.pdf2,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.