Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2268
Title: Інженерна екологія
Authors: Горбенко, Олена Андріївна
Горбенко, Елена Андреевна
Gorbenko, Elena
Стрельцов, Володимир Вадимович
Стрельцов, Владимир Вадимович
Streltsov, Vladimir
Храмов, Микита Сергійович
Храмов, Никита Сергеевич
Khramov, Mykyta
Кім, Наталія Ігорівна
Ким, Наталия Игоревна
Kim, Nataliya
Keywords: інженерна екологія
сільське господарство
природні ресурси
екосистема
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Інженерна екологія [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практ. робіт для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної форми навчання / уклад. : О. А. Горбенко, В. В. Стрельцов, М. С. Храмов, Н. І. Кім. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 50 с.
Description: Інженерна сільськогосподарська екологія – науковий напрямок, який розробляє основні принципи практичної діяльності фахівців інженерної служби сільськогосподарського виробництва, що пов’язані з безпосереднім використанням природних ресурсів, впливом та методами запобігання можливої шкоди від роботи засобів механізації, обладнанням та устаткування на навколишнє середовище.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2268
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ingerna_ekologia.pdf649,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.