Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2272
Title: Інформаційні технології
Authors: Нєлєпова, Альона Володимирівна
Нелепова, Алена Владимировна
Nelepova, Alena
Keywords: інформаційні технології
обчислювальна техніка
класифікація
види
інформаційні системи
обробка даних
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Інформаційні технології [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" 5 курсу спеціальності 201 "Агрономія" денної форми навчання / уклад. А. В. Нєлєпова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 54 с.
Description: На сучасному етапі розвитку ринкової економіки науково-технічний прогрес находить своє вираження в якісних змінах знарядь праці, технологічних та управлінських процесів. Одним із основних факторів впливу науково-технічного прогресу на всі сфери діяльності людини є широке використання нових інформаційних технологій та систем, під якими розуміють сукупність методів та засобів отримання і використання інформації на базі обчислювальної техніки, широкого застосування математичних методів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2272
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IT_Nelepova.pdf3,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.