Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2285
Title: Машини і обладнання та їх використання в тваринництві
Authors: Горбенко, Олена Андріївна
Горбенко, Елена Андреевна
Gorbenko, Elena
Храмов, Микита Сергійович
Храмов, Никита Сергеевич
Khramov, Mykyta
Пастушенко, Андрій Сергійович
Пастушенко, Андрей Сергеевич
Pastushenko, Andriy
Стрельцов, Володимир Вадимович
Стрельцов, Владимир Вадимович
Streltsov, Vladimir
Норинський, Олексій Ігорович
Норинский, Алексей Игоревич
Norinskiy, Aleksey
Кім, Наталія Ігорівна
Ким, Наталия Игоревна
Kim, Nataliya
Keywords: машини для тваринництва
агропромислове виробництво
обладнання
сільськогосподарська техніка
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Машини і обладнання та їх використання в тваринництві [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання лабораторних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму:6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"денної форми навчання / [уклад. О. А. Горбенко, М. С. Храмов, А. С. Пастушенко та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 61 с.
Description: Існуюча система машин включає близько 1000 найменувань різних технічних засобів, при виготовленні достатньої кількості яких можна забез- печити комплексну механізацію тваринництва та птахівництва. Загальнові- домо, що комплексну механізацію більш вигідно впроваджувати на великих спеціалізованих підприємствах з добре відпрацьованою стабільною техноло- гією виробництва. У таких випадках капіталовкладення в засоби механізації окуплюються швидше і забезпечують більш високий економічний ефект.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2285
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAShYNY_i_OBLADNANNYa_TA_VYKORYSTANNYa_V_TVARYNNYTsTVI.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.