Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2296
Title: Монтаж та технічне обслуговування машин для переробки СГП
Authors: Горбенко, Олена Андріївна
Горбенко, Елена Андреевна
Gorbenko, Olena
Стрельцов, Володимир Вадимович
Стрельцов, Владимир Вадимович
Streltsov, Vladimir
Норинський, Олексій Ігорович
Норинский, Алексей Игоревич
Norinskiy, Aleksey
Кім, Наталія Ігорівна
Ким, Наталия Игоревна
Kim, Nataliya
Keywords: машиновикористання
механізація
сільське господарство
технічне обслуговування
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Монтаж та технічне обслуговування машин для переробки СГП [Електронний ресурс] : метод реком. до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти ОКР "спеціаліст" спеціальності 7.10010203 "Механізація сільськогогосподарства" та ступеня "магістр" спеціальності 208 "Агроінженерія" денної форми навчання / уклад. : О. А. Горбенко, В. В. Стрельцов, О. І. Норинський, Н. І. Кім. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 101 с
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2296
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Montazh_ta_tekhnichne_obsluhovuvannya_mashyn_dlya_pererobky.pdf22,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.