Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2306
Title: Облік на підприємствах торгівлі
Authors: Дубініна, Марина Вікторівна
Дубинина, Марина Викторовна
Dubinina, Maryna
Чебан, Юлія Юріївна
Чебан, Юлия Юрьевна
Cheban, Julyja
Сирцева, Світлана Володимирівна
Сырцева, Светлана Владимировна
Syrtseva, Svitlana
Пісоченко, Тетяна Сергіївна
Писоченко, Татьяна Сергеевна
Pisochenko, Tetyana
Keywords: облік і аудит
бухгалтерський облік
підприємства торгівлі
управлінські рішення
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Облік на підприємствах торгівлі [Електронний ресурс] : робочий зошит для виконання практичних і самостійних робіт здобувачами ступеня вищої освіти "магістр" 5 курсу спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад. : М. В. Дубініна, Ю. Ю. Чебан, С. В. Сирцева, Т. С. Пісоченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 35 с.
Description: Сучасні умови господарювання підприємств в Україні зумовлюють необхідність підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації бухгалтерів, які зможуть ефективно працювати та забезпечувати правильність ведення обліку на підприємстві, займатися підготовкою необхідної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень на основі глибоких знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку і розуміння основних економічних понять.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2306
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oblik_pidp_torgivli.pdf238,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.