Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2313
Title: Конфліктологія
Authors: Стамат, Вікторія Михайлівна
Стамат, Виктория Михайловна
Stamat, Viktoriia
Колесник, Вікторія Михайлівна
Колесник, Виктория Михайловна
Kolesnyk, Viktoriia
Keywords: структура конфлікту
етапи конфлікту
вирішення конфліктів
причини виникнення конфліктів
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Конфліктологія [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних занять для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" спеціальностей 073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління та адміністрування" денної та заочної форм навчання / В. М. Стамат. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 74 с.
Abstract: Уміння оптимально вести себе у конфліктних ситуаціях надзвичайно важливо для менеджера, причому для менеджера будь-якого рівня. Менеджер повинен дуже добре уявляти справжні причини конфліктів, динаміку їх розвитку, повинен передбачувати можливі дії протидіючих сторін. За умови, коли менеджер буде залучений до конфлікту безпосередньо, йому необхідно добре розуміти психологічні механізми самих конфліктів, причин їх виникнення і дії людей у конфліктних ситуаціях.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2313
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konfliktolohiya_praktychni_zanyattya.pdf518,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.