Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2314
Title: Конфліктологія
Authors: Стамат, Вікторія Михайлівна
Стамат, Виктория Михайловна
Stamat, Viktoriia
Колесник, Вікторія Михайлівна
Колесник, Виктория Михайловна
Kolesnyk, Viktoriia
Keywords: теорія конфлікту
вирішення конфліктів
Конфлікти
Менеджер
переговорний процес
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Конфліктологія [Електронний ресурс] : метод. реком. до самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" (спеціальність 074 "Публічне управління та адміністрування") денної форми навчання. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 64 с.
Abstract: Метою методичних рекомендацій є надання допомоги здобувачам вищої освіти у самостійній роботі для засвоєнні знань з теорії конфліктології та конфліктологічної практики у діяльності підприємств. Після вивчення курсу здобувач вищої освіти повинен мати теоретичні і практичні знання щодо: - сутності конфліктології; - структури конфлікту та його етапів розвитку; - стратегій конструктивного вирішення конфліктів та методів управління конфліктними ситуаціями; - сутності медіації та переговорного процесу у вирішенні конфліктів; - причин виникнення, попередження та розв’язання конфліктів у різних сферах людської ваємодії (внутрішньоособистісних, міжособистісних, конфліктів в організаціях).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2314
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konfliktolohiya_samostiyna robota.pdf447,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.