Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2316
Title: Міжнародний менеджмент та маркетинг
Authors: Стамат, Вікторія Михайлівна
Стамат, Виктория Михайловна
Stamat, Viktoriia
Колесник, Вікторія Михайлівна
Колесник, Виктория Михайловна
Kolesnyk, Viktoriia
Keywords: Міжнародний менеджмент
маркетинг
маркетингові технології
управління підприємством
управпіння діяльністю
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Міжнародний менеджмент та маркетинг [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання контрольної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент" заочної форми навчання / уклад. В. М. Стамат. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 88 с.
Abstract: Отже, метою дисципліни "Міжнародний менеджмент та маркетинг" є формування у майбутніх фахівців теоретичних і практичних знань з управління діяльністю міжнародних корпорацій, а також у сфері ведення міжнародної маркетингової діяльності, необхідних для досягнення комерційних цілей у міжнародному бізнесі.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2316
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mizhnarodnyy menedzhment ta marketynh.pdf746,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.