Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2331
Title: Організація і методика аудиту
Authors: Дубініна, Марина Вікторівна
Дубинина, Марина Викторовна
Dubinina, Maryna
Сирцева, Світлана Володимирівна
Сырцева, Светлана Владимировна
Syrtseva, Svitlana
Чебан, Юлія Юріївна
Чебан, Юлия Юрьевна
Cheban, Julyja
Keywords: аудит
методика аудиту
аудиторськи послуги
ринкові відносини
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Організація і методика аудиту : курс лекцій [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" 4 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / М. В. Дубініна, С. В. Сирцева, Ю. Ю. Чебан. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 135 с.
Description: У курсі лекцій викладено методичні засади аудиту активів і зобов’язань підприємств, їх облікової політики, основи аудиту фінансової звітності. Мета курсу лекцій – допомогти здобувачам ступеня вищої освіти «бакалавр» набути базові теоретичні знання та практичні навики з організації та методики проведення аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства та виконання інших видів аудиторських послуг, а також організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2331
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organiz_metodika_auditu.pdf689,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.