Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2340
Title: Організація і методика аудиту
Authors: Дубініна, Марина Вікторівна
Дубинина, Марина Викторовна
Dubinina, Maryna
Сирцева, Світлана Володимирівна
Сырцева, Светлана Владимировна
Syrtseva, Svitlana
Чебан, Юлія Юріївна
Чебан, Юлия Юрьевна
Cheban, Julyja
Keywords: аудит
організація аудиту
аудиторська діяльність
аудиторські послуги
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Організація і методика аудиту [Електронний ресурс] : метод. реком. для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" 4 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання / уклад. М. В. Дубініна, С. В. Сирцева, Ю. Ю. Чебан. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 41 с.
Description: Методичні рекомендації дозволяють сформувати у здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» сучасної системи базових практичних навичок з організації і методики проведення аудиту фінансового-господарської діяльності підприємства та виконання інших видів аудиторських послуг, а також організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2340
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orhanіzatsiya_i_metodyka_audytu.pdf366,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.