Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2365
Title: Психологія і педагогіка
Authors: Горбунова, Каріне Маркарівна
Горбунова, Карине Маркаровна
Horbunova, Karine
Тайхриб, Катерина Анатоліївна
Тайхриб, Екатерина Анатольевна
Tajchrib, Katerina
Keywords: психологія
педагогіка
виховання особистості
поведінка
взаємовідносини
критичне мислення
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Психологія і педагогіка [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання практичних та самостійних робіт студентами6 курсу денної форми навчання спеціальності 8.09010101 "Агрономія" / уклад. К. М. Горбунова, К. А. Тайхриб. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 32 с.
Description: Курс «Психології і педагогіка» спрямований на те, щоб майбутній фахівець міг упевнено почуватися, роблячи крок у професію. Знання про особливості, принципи і закономірності навчання та виховання особистості, психологічні особливості її формування і розвитку, про індивідуально- психологічні властивості, які обумовлюють специфіку поведінки особистості, її діяльності та спілкування, допомагають глибше розуміти мотиви вчинків людей, регулювати взаємовідносини з ними – ці й інші проблеми знаходяться в центрі уваги вивчення курсу.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2365
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psykholohiya_pedahohika.pdf286,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.