Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2379
Title: Соціальна відповідальність
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Сиренко, Наталья Николаевна
Sirenko, Natalya
Бурковська, Алла Валентинівна
Бурковская, Алла Валентиновна
Burkovskaya, Alla
Лункіна, Тетяна Іванівна
Лункина, Татьяна Ивановна
Lunkina, Tetyana
Keywords: соціальна відповідальність
держава
суспільство
соціальне партнерство
ефективність
оцінювання ефективності
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання практичної роботи здобувачами ступеня вищої освіти "магістр" 5 курсу спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад. Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т.І. Лункіна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 40 с.
Description: Метою дисципліни «Соціальна відповідальність» є вивчення теорії та практики соціальної відповідальності підприємств, формування у фахівців базових знань з теорії та практики соціальної відповідальності і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально- відповідальної поведінки.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2379
Appears in Collections:Навчальні посібники (Обліково-фінансовий факультет)
Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sotsialna_vidpovidalnist.pdf300,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.