Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2406
Title: Потенціал сільських територій
Authors: Ключник, Альона Володимирівна
Ключник, Алена Владимировна
Klyuchnik, Alena
Гончаренко, Ірина Василівна
Гончаренко, Ирина Васильевна
Honcharenko, Iryna
Галунець, Наталія Іванівна
Галунец, Наталия Ивановна
Galunets, Natalia
Keywords: ринок праці
практичні навички
ринкова економіка
продуктивні сили Украиїни
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Потенціал сільських територій [Електронний ресурс] : методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти денної форми навчання спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" / уклад. : А. В. Ключник, І. В. Гончаренко, Н. І. Галунець. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 38 с.
Abstract: У сучасних соціально-економічних умовах України підвищуються вимоги до відповідності рівня підготовки фахівців у вищих навчальних закладах потребам роботодавців, до забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Одним із напрямів вирішення цього завдання є поетапна практична підготовка майбутніх фахівців із послідовним нарощуванням рівня професійних знань та практичних навичок. Потреба в конкурентоспроможних висококваліфікованих працівниках з питань розвитку сільських територій обумовлюється сучасними умовами ринкової економіки та необхідністю розробки наукових засад територіальної організації суспільства, досліджень у сфері територіального та комплексно- пропорційного аспектів розвитку продуктивних сил України тощо. Це передбачає глибоке вивчення процесу взаємодії суспільства з природою, розміщення виробництва, розселення населення, організації території з урахуванням природних, соціальних, економічних і екологічних чинників, прогнозування розвитку регіонів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2406
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potentsial_sil's'kykh_terytoriy.pdf347,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.