Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2440
Title: Системи управління базами даних
Authors: Волосюк, Юрій Вікторович
Волосюк, Юрий Викторович
Volosyuk, Yuriy
Keywords: інформатизація
бази данних
системи управління
інформаційні технології
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Системи управління базами даних [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до виконання практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" 4 курсу напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання / уклад. Ю. В. Волосюк. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 70 с.
Description: Інформатизація сільського господарства − це обов’язкова вимога для реалізації аграрної реформи України. Важливими складовими системи підготовки фахівців є формування знань основних принципів та методів застосування сучасних інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності, набуття вмінь та навичок роботи з інформаційними системами, а також активізація рефлексивно- мотиваційної готовності студентів до використання інформаційно- телекомунікаційних технологій як засобів майбутньої професійної діяльності в самотворенні фахівця.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2440
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volosyuk_SYBD_2016.pdf1,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.