Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2460
Title: Технологія виробництва продукції аквакультури
Authors: Данильчук, Галина Анатоліївна
Данильчук, Галина Анатольевна
Danylchuk, Galina
Keywords: рибництво
технологія виробництва
ставкове рибництво
вирощування риби
швидкість росту
кількість корму
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Технологія виробництва продукції аквакультури [Електронний ресурс] : метод. реком. індивідуальні розрахункові завдання для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 204 "ТВППТ" денної та заочної форм навчання / уклад. Г. А. Данильчук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 48 с.
Description: Сьогодні, в умовах переходу аграрного комплексу держави до ринкових відносин, виключне значення набуває раціональне використання земельних і водних ресурсів. Існують суттєві площі акваторії різного походження і цільового комплексу, які можуть і повинні бути використані для виробництва товарної риби.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2460
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tekhnolohiya_vyrobnytstva_produktsiyi_Akvakultury.pdf616,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.