Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2461
Title: Обгрунтування інженерних рішень
Authors: Горбенко, Олена Андріївна
Горбенко, Елена Андреевна
Gorbenko, Olena
Стрельцов, Володимир Вадимович
Стрельцов, Владимир Вадимович
Streltsov, Vladimir
Норинський, Олексій Ігорович
Норинский, Алексей Игоревич
Norinskiy, Aleksey
Keywords: методи розрахунку
використання мйшни та обладнання
технології переробки продукції
зберігання сільськогосподарської продукції
монтажні роботи
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Обгрунтування інженерних рішень [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти ОКР "спеціаліст" спеціальності 208 - "Агроінженерія денної та заочної форм навчання / уклад. : О. А. Горбенко, В. В. Стрельцов, О. І. Норинський. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 56 с.
Description: Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівця, здатного кваліфіковано вирішувати питання переробки та зберігання сільськогосподарської продукції в умовах фермерських та індивідуальних господарств, орендних підприємств та селянських спілок
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2461
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obhruntuvannnya_inzhenernykh_rishen.pdf519,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.