Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2483
Title: Облік у бюджетній і соціальній сферах
Authors: Дубініна, Марина Вікторівна
Дубинина, Марина Викторовна
Dubinina, Maryna
Ксьонжик, Ірина Володимирівна
Ксенжик, Ирина Владимировна
Ksyonzhik, Iryna
Сирцева, Світлана Володимирівна
Сырцева, Светлана Владимировна
Syrtseva, Svitlana
Галкін, Василь Васильович
Галкин, Василий Васильевич
Galkin, Vasiliy
Пісоченко, Тетяна Сергіївна
Писоченко, Татьяна Сергеевна
Pisochenko, Tetyana
Keywords: бухгалтерський облік
бюджетні установи
ринкова економіка
господарська діяльність
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Облік у бюджетній і соціальній сферах [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти ступеня магістр 5 курсу спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад.: М. В. Дубініна, І. В. Ксьонжик, С. В. Сирцева, В. В. Галкін, Т. С. Пісоченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 27 с.
Description: В Україні функціонують близько 70 тисяч установ та організацій різного профілю, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів на безповоротній основі. Фінансово- господарська діяльність бюджетних установ характеризується рядом особливостей, які впливають на методику та організацію бухгалтерського обліку. Останній суттєво відрізняється від обліку господарської діяльності підприємств виробничої сфери, що зумовлено самою специфікою їх діяльності: вони працюють не заради отримання прибутку, а для задоволення соціальних, культурних та інших потреб суспільства.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2483
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oblik_u_byudzhetniy_i_sotsial'niy_sferakh.pdf213,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.