Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2489
Title: Проектування технологічних процесів технічного сервісу
Authors: Марченко, Дмитро Дмитрович
Марченко, Дмитрий Дмитриевич
Marchenko, Dmitriy
Зубєхіна-Хайят, Олександра Валеріївна
Зубехина-Хайят, Александра Валерьевна
Zubekhina-Hayyat, Aleksandra
Keywords: технічний сервіс
технологічний процес
проектування
сільськогосподарська продукція
агропромисловий комплекс
машини та обладнання
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Марченко, Д. Д. Проектування технологічних процесів технічного сервісу [Електронний ресурс] : курс лекцій (модуль 3, 4) для здобувачів вищої освіти ступеня "Магістр" спеціальності 208 "Агроінженерія" денної форми навчання та спеціальності 015 "Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів господарства") заочної форми навчанн / Д. Д. Марченко, О. В. Зубєхіна-Хайят. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 101 с.
Description: Технічний cepвic - це система забезпечення виробників сільськогосподарської продукції машинами i обладнанням та приладами, організації ефективного використання i підтримання їх у справному стані на протязі всього періоду експлуатаії.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2489
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proektuvannya_tekhnolohichnykh_protsesiv_tekhnichnoho_servisu.pdf563,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.