Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2491
Title: Казначейська справа
Authors: Бурковська, Алла Валентинівна
Бурковская, Алла Валентиновна
Burkovskaya, Alla
Лункіна, Тетяна Іванівна
Лункина, Татьяна Ивановна
Lunkina, Tetyana
Боднар, Олена Андріївна
Боднар, Елена Андреевна
Bodnar, Olena
Keywords: фінансова діяльність
державний бюджет
платіжна система
казначейство України
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Казначейська справа [Електронний ресурс] : метод. реком. для практичних занять здобувачам вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / уклад. : А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна, О. А. Боднар. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 58 с.
Description: Фінансова діяльність держави передбачає насамперед акумулювання значних фінансових ресурсів до державних цільових фондів на законних підставах і цивілізованими методами та подальший їх розподіл в інтересах усього суспільства. Саме тому вивчення процедур функціонування державних фінансів і необхідною складовою процесу підготовки фахівців-фінансистів у вищий школі, що і передбачено державними стандартами освіти і відповідними навчальними планами.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2491
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)
Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaznacheyska_sprava.pdf465,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.