Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2552
Title: Гроші і кредит
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Сиренко, Наталья Николаевна
Sirenko, Natalya
Бурковська, Алла Валентинівна
Корабахіна, Анастасія Сергіївна
Бурковская, Алла Валентиновна
Корабахина, Анастасия Сергеевна
Burkovska, Alla
Korabahina, Anastasia
Keywords: функції грошей
Грошовий обіг
грошова маса
Грошовий ринок
Грошові системи
Інфляція
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Гроші і кредит [Електронний ресурс] : метод. реком. для підготовки до тестового вхідного контролю знань для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" 3 курсу напрямів підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 6.030601 "Менеджмент" заочної форми навчання / уклад. Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, А. Ю. Корабахіна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 39 с.
Abstract: Зміст курсу дозволяє одержати необхідну суму знань, яка відповідає вимогам до фахівців вищої кваліфікації. Тестовізавдання націлені на вивчання здобувачами вищої освіти питань економічної природи і функцій грошей, грошового ринку, грошово-кредитних систем і валютних відносин. Самостійна робота здобувачів вищої освіти повинна бути направлена на поглиблене вивчення окремих тем, питань, нормативних документів, Законів України, інструкцій, додаткової літератури, що впливатиме на розширення економічного кругозору фахівця.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2552
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hroshi_i_kredyt.pdf278,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.