Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2554
Title: Інформаційні системи і технології у банківській сфері
Authors: Мороз, Тетяна Олегівна
Мороз, Татьяна Олеговна
Moroz, Tetyana
Keywords: Електронні системи передачі банківської інформації
Інформаційні системи
Автоматизована банківська система
Інформаційне забезпечення
Технічне забезпечення
Автоматизація банківської діяльності
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Мороз Т. О. Інформаційні системи і технології у банківській сфері [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр 4 курсу напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" денної форми навчання / Т. О. Мороз. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 52 с.
Abstract: У курсі лекцій викладено структуру, функціональні можливості, основні принципи і методи застосування інформаційних технологій в банківській сфері.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2554
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informatsiyni_systemy_i_tekhnolohiyi_u_bankivskiy_sferi.pdf390,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.