Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2779
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНєлєпова, Альона Володимирівна-
dc.contributor.authorNelepova, Alena-
dc.contributor.authorНелепова, Алена Владимировна-
dc.date.accessioned2018-03-06T09:30:29Z-
dc.date.available2018-03-06T09:30:29Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationНєлєпова А. В. Інформаційна компетентність викладача в управлінні самостійною роботою студентів під час організації інформаційного середовища / А. В. Нєлєпова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія «Педагогічні науки: реалії та перспективи» . – К., 2016. – Вип. 53. – С. 201-212.uk
dc.identifier.urihttp://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2779-
dc.description.abstractДослідження понять компетентності в умовах інформатизації суспільства, освіти. Самостійна робота як вид навчальної діяльності. Здійснено огляд педагогічних програмних засобів, а також доцільність використання ІТ в управлінні самостійною роботою. Визначено науково-методичне забезпечення дистанційного навчання, зокрема визначені технології дистанційного навчання, серед яких: кейс- технологія (портфельна, тренингова), телевізійна технологія, Інтернет-мережева технологія, локально-мережева технологія, інформаційно-супутникова мережна технологія. Визначено загальнодидактичні і специфічні принципи навчання, а також складові методичної підтримки навчального процесу у процесі реалізації вищезазначених принципів. Розглянуто модель самостійної роботи студентів в керованому інформаційному середовищі. Проведено аналіз інформаційної діяльності викладача під час підготовки та організації навчального матеріалу. Визначено складові інформаційної компетентності: знання вміння та навички обробки інформації, макро- та мікро структурування навчального матеріалу, вміння представлення текстової, графічної та мультимедійної інформації.uk
dc.description.abstractИсследование понятия компетентности в условиях информатизации общества, образования. Самостоятельная работа как вид учебной деятельности. Осуществлен обзор педагогических программных средств, а также целесообразность использования ИТ в управлении самостоятельной работой. Определено научно-методическое обеспечение дистанционного обучения, в частности определены технологии дистанционного обучения, среди которых: кейс- технология (портфельная, тренинговая), телевизионная технология, Интернет-сетевая технология, локально-сетевая технология, информационно-спутниковая сетевая технология. Определены общедидактические и специфические принципы обучения, а также составляющие методической поддержки учебного процесса в процессе реализации вышеуказанных принципов. Рассмотрена модель самостоятельной работы студентов в управляемом информационной среде. Проведен анализ информационной деятельности преподавателя при подготовке и организации учебного материала. Определены составляющие информационной компетентности: знания умения и навыки обработки информации, макро- и микро структурирование учебного материала, умение представления текстовой, графической и мультимедийной информации.-
dc.description.abstractThe article analyzes the content of information competence of the teacher. Study concepts of competence in terms computerization society. Аs Education for Self-Reliancetype. Software education services.-
dc.language.isootheruk
dc.subjectінформаційна компетентністьuk
dc.subjectінформаційне навчальне середовищеuk
dc.subjectінформаційні технологіїuk
dc.subjectсамостійна робота студентівuk
dc.subjectінформаційна діяльність викладачаuk
dc.subjectинформационная компетентностьuk
dc.subjectинформационное учебная средаuk
dc.subjectинформационные технологииuk
dc.subjectсамостоятельная работа студентовuk
dc.subjectинформационная деятельность преподавателяuk
dc.subjectinformation competentuk
dc.subjectHigher educationsuk
dc.subjectEducation for Self-Reliancetypeuk
dc.subjectinformation technologiesuk
dc.subjecte-learninguk
dc.titleІнформаційна компетентність викладача в управлінні самостійною роботою студентів під час організації інформаційного середовищаuk
dc.titleИнформационная компетентность преподавателя в управлении самостоятельной работой студентов при организации информационной среды.-
dc.titleInformation competence of the teacher in the management of independent work of students while organizing information environment.-
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf805,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.