Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2987
Title: Державне регулювання економіки
Государственное регулирование экономики
State regulation of Economy
Authors: Котикова, Олена Іванівна
Котикова, Елена Ивановна
Kotykova, Olena
Keywords: Органи державного управління
Методи регулювання економіки
Прогнозування соціально-економічного розвитку
Макроекономічне планування
регулювання економіки
Грошово-кредитне регулювання
Вільні економічні зони
Issue Date: 2012
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Державне регулювання економіки : метод. реком. з вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. І. Котикова. - Миколаїв : МНАУ, 2012. - 139 с.
Abstract: Мета навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» – дати студентам знання про сутність, засоби, сфери, об’єкти й механізми державного регулювання економіки (ДРЕ). Особливого значення набуває з’ясування ролі інструментів регулювання, а саме прогнозування, планування, програмування. В умовах ринкової трансформації економіки України підвищується необхідність усвідомленого впливу держави на формування сучасних цивілізованих соціально-економічних відносин. Методичні вказівки призначені для семінарських, практичних занять у студентських групах під керівництвом викладача та самостійної (індивідуальної) роботи студентів. Окремі завдання за вказівкою викладача студенти можуть виконувати поза навчальною аудиторією з наступною перевіркою правильності розв’язків задач на практичних заняттях.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2987
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДРЕ_н.pdf813,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.