Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/366
Title: Вплив стимулятору росту Ріверм на якість ягід технічних сортів винограду в умовах ТОВ «Агрофірма «Лиманський» Очаківського району Миколаївської області.
Влияние стимуляторов роста Риверм на качество ягод технических сортов винограда в условиях ООО «Агрофирма«Лиманский» Очаковского района Николаевской области.
Effect of growth promoters on Riverm berries technical quality grapes in LLC "Agro"Limanskii" Ochakiv region Nikolaev region.
Authors: Нікончук, Наталія Володимирівна
Сайнова, Вікторія Федорівна
Никончук, Наталья Владимировна
Сайнова, Виктория Федоровна
Nikonchuk, Nataliya
Saynova, Victoria
Keywords: кислотність
цукристість
хімічний склад ягід
механічний склад ягід
кислотность
сахаристость
химический состав ягод
механический состав ягод
acidity
sugar content
chemical composition of berries
texture berries
Issue Date: 2011
Publisher: Миколаївський державний аграрний університет
Citation: Нікончук Н. В. Вплив стимулятору росту Ріверм на якість ягід технічних сортів винограду в умовах ТОВ «Агрофірма «Лиманський» Очаківського району Миколаївської області / Н. В. Нікончук, В. Ф. Сайнова // Перлини степового краю : матеріали третьої регіональної науково-практичної агроекологічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 26-28 жовтня 2011 р. – Миколаїв, 2011. – С. 138-140.
Abstract: Наводяться результати досліджень впливу стимулятору росту на накопичення цукрів та кислот у виноградному соці технічних сортів винограду: Аліготе, Сухолиманський білий, Каберне-Савіньон, Рислінг, Ркацітелі.
Приводятся результаты исследований влияния стимуляторов роста на накопление сахаров и кислот в виноградном соке технических сортов винограда: Алиготе, Сухолиманский белый, Каберне-Савиньон, Рислинг, Ркацители.
The results of studies of the impact of growth stimulators on the accumulation of sugars and acids in grape juice technical grape varieties: Aligote, Sukholimansky white Savinon Cabernet, Riesling, Rkatsiteli.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/366
Appears in Collections:Статті (Факультет агротехнологій)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.