Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни Community home page

Редакційна колегія: Головний редактор: Д.В. Бабенко, к.т.н., професор Заступники головного редактора: В.І. Гавриш, д.е.н., професор І.П. Атаманюк, д.т.н., професор Г.О. Іванов, к.т.н., професор О.А. Горбенко, к.т.н., доцент Л.В. Вахоніна, к.ф.-м.н., доцент К.М. Горбунова, к.пед.н., доцент П.М. Полянський, к.е.н., доцент Відповідальний секретар: Д.Д. Марченко, к.т.н., доцент.

Browse