Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4969
Title: Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва
Authors: Горбенко, Олена Андріївна
Горбенко, Елена Андреевна
Gorbenko, Elena
Норинський, Олексій Ігорович
Норинский, Алексей Игоревич
Norinskiy, Oleksiy
Храмов, Микита Сергійович
Храмов, Никита Сергеевич
Khramov, Mykyta
Стрельцов, Володимир Вадимович
Стрельцов, Владимир Вадимович
Streltsov, Vladimir
Keywords: сільськогосподарське виробництво
механізація та автоматизація
родючість грунтів
система машин
енергоспоживання
новітні технології
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання практичних робіт для студ. спец. 6.030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / уклад. О. А. Горбенко, М. С. Храмов, О. І. Норинський, В. В. Стрельцов. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 39 с.
Description: Актуальним завданням сільського господарства є гарантоване забезпечення нашої країни продовольством за умови збереження і підвищення родючості грунтів, зменшення енергоспоживання, охорони навколишнього середовища.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4969
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorbenko_O.MASGV_Pr.pdf2,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.