Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5014
Title: Інноваційний розвиток підприємства
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Sirenko, Natalia
Баришевська, Інна Володимирівна
Baryshevska, Inna
Keywords: циклічність економічного розвитку
форми інноваційного розвитку
Інфраструктура ринку інновацій
Маркетинг інновацій
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : метод. реком. для проведення практичних занять здобувачам вищої освіти ступеня "Бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / уклад. Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 47 с.
Abstract: Основними завданнями дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» є: ­ вивчення теоретичних основ управління інноваційним розвитком та понятійного апарата дисципліни; ­ освоєння методологічних основ формування організаційно- економічного механізму управління процесами інноваційного розвитку; ­ оволодіння методичними підходами щодо розробки інноваційних проектів; ­ вивчення теоретичних основ і оволодіння методичними підходами щодо управління вибором напрямків інноваційного розвитку та розробленням інновацій, ресурсним та інформаційним забезпеченням, формуванням стратегії еколого- збалансованого інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, в тому числі й аграрного сектора.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5014
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatsiynyy rozvytok pidpryyemstva.pdf368,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.