Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5120
Title: Україно-англо-польский глосарій зовнішньоекономічної діяльності
Authors: Ключник, Альона Володимирівна
Klyuchnik, Alena
Гончаренко, Ірина Василівна
Honcharenko, Iryna
Галунець, Наталія Іванівна
Galunets, Natalia
Гусенко, Анжела Анатоліївна
Husenko, Anzhela
Keywords: економічні терміни
Тлумачення слів
професійне спілкування фахівців
Глосарій термінів
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Україно-англо-польский глосарій зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / уклад. : А. В. Ключник, І. В. Гончаренко, Н. І. Галунець, А. А. Гусенко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 83 с.
Abstract: Глосарій термінів зовнішньоекономічної діяльності українського, англійського і польського варіантів рекомендовано для здобувачів вищої освіти спеціальностей 7. 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 7. 050201 „Менеджмент організацій (митної справи)”, 7. 030507 „Переклад”, які вивчають англійську мову як основну. Глосарій містить 138 термінів пов’язаних з здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, що становлять основу вузькоспеціальної термінології та професійного спілкування фахівців з зовнішньоекономічної діяльності. Авторами значну увагу приділено міжнародній мікро­ та макроекономіці, системі «Інкотермс», понять і термінів, які використовують такі міжнародні економічні організації як МВФ, СОТ, Світовий банк та інші, до яких автори запропоновано свій варіант перекладу. Глосарій складено на основі термінології, що розкриває теоретичні та практичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності. Тлумачення слів в глосарії подаються у своєму оригінальному вигляді, що відповідають сучасним розмовним та сленговим варіантам.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5120
Appears in Collections:Словники та довідники (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ukrayino-anglo-polskyj glosarij zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti.pdf606,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.