Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5526
Title: Фізичне виховання
Authors: Медведєва, Лариса Михайлівна
Medvedyeva, Larysa
Keywords: зміцнення здоров’я
Види туризму
системи фізичних вправ
особливості життєдіяльності
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Фізичне виховання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації з теоретичного курсу дисципліни "фізичне виховання" для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" ІІІ курс всіх напрямків д.ф.н. / уклад. Л. М. Медведева. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 40 с.
Abstract: Для досягнення студентами мети фізичного виховання - послідовного формування фізичної культури особистості фахівця - передбачається комплексне вирішення багатьох задач, серед яких важливе значення має теоретична підготовка майбутніх фахівців, яка формує розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісне ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потребу в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом; формує систему знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєд іяльності, навчанні, роботі, сімейному вихованні.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5526
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет культури і виховання)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FIzychne_vykhovannia_3_kurs.pdf403,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.