Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5726
Title: Фізичне виховання
Authors: Гладир, Ольга Євдокимівна
Hladyr, Ol'ha
Keywords: здоровий спосіб життя
профілактика захворювань
фізичні вправи
фізична культура
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Фізичне виховання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, віднесених до спеціальної медичної групи, щодо теоретичного курсу з фізичного виховання / уклад. О. Є. Гладир. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 32 с.
Abstract: Для досягнення студентами СМГ мети фізичного виховання передбачається комплексне вирішення багатьох задач, серед яких важливе значення має теоретична підготовка майбутніх фахівців, яка формує розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно ціннісне ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потребу в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом; формує систему знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчанні, роботі, сімейному вихованні.Теоретичний розділ формує світоглядну систему науково практичних знань і ставлення до фізичної культури. Заняття з теоретичного розділу програми проводяться у вигляді лекцій і бесід, на яких важливу увагу приділяють питанням впливу фізичних вправ на організм при різних відхиленнях в стані здоров'я, профілактиці захворювань і травматизму, питанням гігієни, лікарського контролю і самоконтролю, режиму розумової праці, харчування, загартовування, т.і.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5726
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет культури і виховання)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fizychne vyxovannya_Gladyr.pdf230,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.