Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5729
Title: Виробнича практика з публічних закупівель
Authors: Дубініна, Марина Вікторівна
Dubіnіna, Marina
Ксьонжик, Ірина Володимирівна
Ksyonzhik, Iryna
Сирцева, Світлана Володимирівна
Syrtseva, Svitlana
Пісоченко, Тетяна Сергіївна
Pisochenko, Tetyana
Keywords: проведення публічних закупівель
предмет закупівлі
тендерна документація
виробнича практика
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Виробнича практика з публічних закупівель [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо проходження практики та підготовки звіту здобувачами вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад. : М. В. Дубініна, І. В. Ксьонжик, С. В. Сирцева, Т. С. Пісоченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 30 с.
Abstract: Виробнича практика з публічних закупівель здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр». Вона є однією з форм адаптації здобувачів вищої освіти до умов та характеру майбутньої професії та передбачає набуття практичних навиків організації та проведення публічних закупівель суб’єктами, визначеними законодавством України.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5729
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyrobnycha praktyka_Publichni zakupivli.pdf243,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.