Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5737
Title: Податковий менеджмент
Authors: Рябенко, Галина Миколаївна
Ryabenko, Galina
Keywords: фіскальне навантаження
податкова інспекція
податкова конкуренція
управління оподаткуванням
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Податковий менеджмент [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня "Магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми навчання / уклад. Г. М. Рябенко. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 32 с.
Abstract: Метою самостійної роботи з курсу «Податковий менеджмент» є перевірка засвоєння здобувачами вищої освіти матеріалу та вміння застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань. Під час написання самостійної роботи здобувачі вищої освіти повинні продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал, аргументовано відповідати на основні питання з обраної теми, використовуючи відповідні нормативні акти.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5737
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podatkovyj menedzhment.pdf282,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.