Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8063
Title: Проектування технологічних процесів у рослинництві. Модуль 1-2
Authors: Галєєва, Антоніна Петрівна
Halyeyeva, Antonina
Зубєхіна-Хайят, Олександра Валеріївна
Zubekhina-Hayyat, Aleksandra
Issue Date: 2020
Citation: Проектування технологічних процесів у рослинництві. Модуль 1-2. : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 208 "Агроінженерія" спеціалізації "Механізація рослинництва" денної та заочної форми навчання / уклад. А. П. Галєєва, О. В. Зубєхіна-Хайят. Миколаїв : МНАУ, 2020. 70 с.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8063
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proektuvannia tekhnolohichnykh protsesiv u roslynnytstvi.pdf695,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.