Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10566
Title: Міжкультурні комунікації
Authors: Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Shebanina, Elena
Тищенко, Світлана Іванівна
Tischenko, Svetlana
Клочан, Віра Павлівна
Klochan, Vira
Клочан, Ірина Володимирівна
Klochan, Irina
Ручинська, Наталія Сергіївна
Ruchinskaya, Natali
Крайній, Володимир Олексійович
Krainii, Volodymyr
Хилько, Іван Іванович
Khilko, Ivan
Issue Date: 2021
Citation: Міжкультурні комунікації : метод. вказівки та завдання для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Молодший бакалавр" початкового рівня (короткий цикл) спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" денної форми навчання / уклад. : О. В. Шебаніна, С. І. Тищенко, В. П. Клочан, І. В. Клочан, Н. С. Ручинська, В. О. Крайній, І. І. Хилько. Миколаїв : МНАУ, 2021. 48 с.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10566
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mizhkulturni-komunikaciyi-mb-122.pdf590,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.