Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10734
Title: Розробка та удосконалення способів утримання й годівлі підсисних свиноматок і молодняку свиней
Other Titles: Development and improvement of the ways of keeping and feeding subsys sows and young pigs
Authors: Іванов, Володимир Олександрович, науковий керівник
Засуха, Людмила Василівна
Zasukha, Liudmyla
Keywords: утримання
годівля
підсисна свиноматка
поросята-сисуни
відлучені поросята
відгодівельний молодняк
станок
самогодівниця
приміщення
housing
feeding
lactating sows
suckling piglets
weaning piglets
fattening young pigs
machines
self-feeders
premises
Issue Date: 2018
Citation: Засуха Л. В. Розробка та удосконалення способів утримання й годівлі підсисних свиноматок і молодняку свиней : дис.... канд. сільськогосподар. наук : 06.02.04 / наук. керівник В. О. Іванов. Миколаїв : МНАУ, 2018. 181 с.
Abstract: Проведеними дослідженнями встановлено ефективність розроблених способів підвищення продуктивності підсисних свиноматок і молодняку свиней. Результати досліджень показали, що уперше на промисловому комплексі дана характеристика поведінки підсисних свиноматок великої білої породи французької селекції і молодняку свиней та розроблено комплекс удосконалених і нових прийомів та способів їх утримання й годівлі для умов інтенсивної технології. Доведено позитивний вплив використання універсального станка для опоросу й утримання підсисних свиноматок для промислової технології; способу утримання підсисних свиноматок з поросятами, станка для опоросу при літньо-табірному утриманні підсисних свиноматок з поросятами; самогодівниці для підкормки поросят-сисунів; бункерної самогодівниці для відлучених поросят; мобільних свинарників для утримання відгодівельного молодняку свиней на глибокій підстилці. Вперше розроблено технологію сумісного утримання тварин та встановлено можливість проведення опоросу і вирощування поросят з високим рівнем екологічної чистоти всередині приміщення та мінімізацією впливу на навколишнє середовище. Загальний річний економічний ефект від запровадження нових технологічних об’єктів склав 100541 грн.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10734
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Засуха.pdf10,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.