Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11397
Title: Фітопатологія. Модуль ІІІ. Хвороби овочевих культур
Authors: Антипова, Лідія Климівна
Antipova, Lidiya
Кутузаки, Ольга Миколаївна
Kutuzaky, Ol'ha
Issue Date: 2022
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Фітопатологія. Модуль ІІІ. Хвороби овочевих культур : методичні рекомендації для виконання практичних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної форми здобуття вищої освіти / уклад. Л. К. Антипова, О. М. Кутузаки. Миколаїв : МНАУ, 2022. 60 с.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11397
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет агротехнологій)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.