Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11402
Title: Паразитологія та інвазійні хвороби тварин
Authors: Лумедзе, Імін Халідович
Lumedze, Imin
Лумедзе, Тетяна Семенівна
Lumedze, Tetiana
Білопольська, Таміла Петрівна
Bilopolska, Tamila
Issue Date: 2022
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Паразитологія та інвазійні хвороби тварин : метод. рек. для розробки курсового проєкту для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза" спеціальності 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза" денної форми здобуття вищої освіти / уклад. І. Х. Лумедзе, Т. П. Білопольська, Т. С. Лумедзе. Миколаїв : МНАУ, 2022. 28 с.
Description: Кафедра зоогігієни та ветеринарії
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11402
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lumedze-parazitolog-ta-inv-hvorob-tvarin-kurs-pr-2022.pdf481,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.