Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11405
Title: Паразитологія та інвазійні хвороби тварин
Authors: Лумедзе, Імін Халідович
Lumedze, Imin
Лумедзе, Тетяна Семенівна
Lumedze, Tetiana
Білопольська, Таміла Петрівна
Bilopolska, Tamila
Issue Date: 2022
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Паразитологія та інвазійні хвороби тварин : метод. рек. для лабораторно-практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» денної форми здобуття вищої освіти / уклад. І. Х. Лумедзе, Т. П. Білопольська, Т. С. Лумедзе. Миколаїв : МНАУ, 2022. 51 с.
Description: Кафедра зоогігієни та ветеринарії
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11405
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lumedze-parazit-ta-invaz-hvorob-tvar-lab-rab-2022.pdf615,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.