Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11493
Title: Weed control and sunflower productivity in the Southern Steppe of Ukraine
Other Titles: Засміченість та продуктивність посівів соняшнику у південному Степу України
Authors: Antipova, Lidiya
Антипова, Лідія Климівна
Chornyy, Serhiy
Чорний, Сергій Григорович
Keywords: sunflower
weediness
methods of basic tillage
weather conditions
productivity
соняшник
засміченість
способи основного обробітку ґрунту
погодні умови
продуктивність
Issue Date: 2021
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Antypova L., Chornyy S. Weed control and sunflower productivity in the Southern Steppe of Ukraine // Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2021. Вип. 4 (112). С. 55-65. DOI: 10.31521/2313-092X/2021-4(112)-6.
Abstract: The results of research on the growth and development of sunflower plants in the period of formation of its productivity in the southern steppe of Ukraine, depending on the methods of basic tillage and the degree of weeding agrophytocenosis. The effectiveness of chemical weeding with the herbicide Euro-Lightning® Plus crops of sunflower, the plants of which were grown against the background of deep (28-30 cm) shelfless tillage, has been proven.
-
Наведено результати досліджень зростання та розвитку рослин соняшнику в період формування його продуктивності у південному Степу України залежно від способів основного обробітку ґрунту та ступеня засміченості агрофітоценозу. Доведено ефективність хімічного прополювання гербіцидом Євро-Лайтнінг Плюс посівів соняшнику, рослини якого вирощували на тлі глибокої (28-30 см) безполочної обробки.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11493
Appears in Collections:Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2021. Вип. 4 (112)
Статті (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
112-55-65.pdf1,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.