Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11553
Title: Бухгалтерський облік та аудит
Authors: Потриваєва, Наталя Володимирівна
Potryvaieva, Natalya
Усикова, Олена Миколаївна
Usykova, Olena
Козаченко, Лілія Анатоліївна
Kozachenko, Liliya
Костирко, Алла Георгіївна
Kostyrko, Alla
Issue Date: 2022
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Бухгалтерський облік та аудит : робочий зошит для виконання практичних завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми здобуття вищої освіти / уклад. Н. В. Потриваєва, О. М. Усикова, Л. А. Козаченко, А. Г. Костирко. Миколаїв : МНАУ, 2022. 92 с.
Description: Кафедра обліку і оподаткування
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11553
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
potrivayeva-buh-obl-ta-audit-rob-zosh-2022.pdf555,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.