Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11744
Title: Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві та переробній промисловості
Authors: Садовий, Олексій Степанович
Sadovoy, Oleksiy
Горбенко, Олена Андріївна
Gorbenko, Elena
Кім, Наталія Ігорівна
Kim, Nataliya
Пастушенко, Андрій Сергійович
Pastushenko, Andriy
Храмов, Микита Сергійович
Khramov, Mykyta
Суковіцина, Ірина Миколаївна
Sukovitsyna, Iryna
Issue Date: 2022
Citation: Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві та переробній промисловості : метод. реком. для виконання курсового проекту здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП "Технологія виробництва і переробки і продукції тваринництва" спеціальності 204 "ТВППТ" денної та заочної форми здобуття вищої освіти / уклад. : О.С. Садовий, О. А. Горбенко, Н. І. Кім, А. С. Пастушенко, М. С. Храмов, І. М. Суковіцина. Миколаїв : МНАУ, 2022. 71 с.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11744
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mashyny_i_mekhanizmy_vyrobnychykh_protsesiv.pdf703,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.