Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11774
Title: Технологія вирощування ремонтного молодняку свиней та шляхи її удосконалення в умовах ДП «Племрепродуктор «Степове» Миколаївського району
Authors: Калиниченко, Галина Іванівна, науковий керівник
Kalinichenko, Galina, scientific director
Зіновкін, С.
Issue Date: 2022
Citation: Зіновкін С. Технологія вирощування ремонтного молодняку свиней та шляхи її удосконалення в умовах ДП «Племрепродуктор «Степове» Миколаївського району : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / наук. керівник Г. Калиниченко. Миколаїв : МНАУ, 2022. 83 с.
Abstract: Дипломну роботу виконано на 74 сторінках друкованого тексту з використанням 55 бібліографічних джерел спеціальної, довідкової літератури та періодичних видань. До роботи внесено 20 таблиць, 4 рисунки, 3 додатки. Для виконання теми кваліфікаційної роботи: «Технологія вирощування ремонтного молодняку свиней та шляхи її удосконалення в умовах ДП «Племрепродуктор «Степове» Миколаївського району» об’єктом досліджень були свині великої білої породи української та англійської селекції. Метою даної роботи стало проведення аналізу технології вирощування ремонтного молодняку свиней в умовах ДП «Племрепродуктор «Степове» та розробка заходів щодо її удосконалення. Для реалізації зазначеної мети було поставлено наступні завдання: охарактеризувати стадо свиней господарства; провести порівняльну оцінку особливостей росту і розвитку молодняку свиней різних генотипів; вивчити ступінь впливу методів розведення та генетичної цінності кнурів-плідників на продуктивні якості свиноматок; оцінити відгодівельні якості ремонтного молодняку; проаналізувати технологічні елементи вирощування ремонтного молодняку свиней; розрахувати економічну ефективність вирощування ремонтного молодняку свиней в умовах удосконаленої технології. Для вивчення особливостей росту і розвитку ремонтного молодняку свиней було сформовано чотири групи тварин залежно від генотипу: перша група – кнурці великої білої породи української селекції, друга група – кнурці великої білої породи англійської селекції, третя група – тварини поєднання (ВБУ × ВБА), четверта група – тварини поєднання (ВБА × ВБУ), де використовувався розподіл тварин на два рівні за ознакою живої маси – нижче середнього (мінус варіант М-) і вище середнього (плюс варіант М+). Впровадження удосконаленої технології вирощування ремонтного молодняку свиней призведе до підвищення рівня рентабельності вирощування ремонтного молодняку на 18,3% і доведення її рівня до 32,1%.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11774
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом_Зіновкін_1.pdf555,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.