Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11775
Title: Характеристика тонини вовни овець в умовах ДПДГ «Асканійське» Херсонської області
Authors: Нежлукченко, Тетяна Іванівна, науковий керівник
Nezhlukchenko, T., scientific director
Караман, О.
Issue Date: 2022
Citation: Караман О. Характеристика тонини вовни овець в умовах ДПДГ «Асканійське» Херсонської області : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / наук. керівник Т. Нежлукченко. Миколаїв : МНАУ, 2022. 72 с.
Abstract: Випускна кваліфікаційна робота виконано на 72 сторінках друкованого тексту, з використанням 49 бібліографічних джерел спеціальної, довідкової літератури та періодичних видань. До роботи внесено 16 таблиць, 7 рисунків, 0 додатків. Для виконання теми випускної магістерської роботи «Характеристика тонини вовни овець в умовах ДПДГ «Асканійське» Херсонської області» Об’єктом дослідження були вівці ліній 224, 369, 0058. Метою даної роботи стало оцінити особливості тонин вовни овець асканійської тонкорунної породи таврійського типу. Згідно до мети було визначені завдання дослідження: - Продуктивні ознаки овець асканійської тонкорунної породи; - Тонина вовни овець дослідних ліній; - Жива маса овець з різною тониною вовни; - Сортовий склад рун; - Зв'язок тонини вовни та продуктивних ознак дослідних овець; - Економічна ефективність досліджень Для об’єктивного вивчення показників продуктивності овець було сформовано 3 групи баранців ліній 224, 369, 0058, по 30 голів у кожній лінії. Методики досліджень. методи обліку індивідуальної вовнової продуктивності тварин, методи біометричного аналізу Тонина вовни з урахуванням походження коливалося від 16,6 до 17,3 мкм. Найтоншу вовну мав молодняк 369 лінії, різниця із поголів’ям 224 та 0058 ліній становила 0,4 та 0,7 мкм. До 70 якості належить вовна з діаметром волокна від 18,1 до 20,5 мкм. Різниця між дослідним поголів’я становила 0,1–0,2 мкм. До 64 якості належать волокна з діаметром від 20,6 до 23,0 мкм. Найгрубішу вовну 64 якості мали баранчики 369 лінії. Різниця з тваринами лінії 224 становила 1,0 мкм, лінії 0058 – 1,2 мкм.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11775
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом_Караман (1).pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.