Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11829
Назва: The Influence of Agrotechnical Factors on Productivity Hemp (Cannabis sativa L.)
Інші назви: Вплив агротехнічних факторів на продуктивність коноплі (Cannabis sativa L.)
Автори: Poiša, Liena
Antipova, Lidia
Пойша, Лієна Ансовна
Антипова, Лідія Климівна
Ключові слова: hemp
variety
doses of nitrogen fertilizers
productivity
ash content
highest calorific value
solid biofuel
коноплі
сорт
дози азотних добрив
урожайність
зольність
найвища теплотворна здатність
тверде біопаливо
Дата публікації: 2022
Бібліографічний опис: Poiša, L., & Antipova, L. (2022). The influence of agrotechnical factors on productivity hemp (Cannabis sativa L.). Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 26(2), 24-34.
Короткий огляд (реферат): The topicality of the topic is due to the need to develop the production of energy crops, in particular hemp, given the limited amount of available minerals for the needs of heat supply. Hemp is suitable for biofuel production as a profitable crop with a wide range of uses. For the purpose of the study, the authors assessed the influence of agrotechnical factors on the productivity of sowing and quality indicators of hemp seeds for the production of solid fuel in Latvia. The Polish hemp variety “Bialobrzeskie” and the Latvian hemp variety “Pūriņi” were evaluated for application of 3 doses of nitrogen fertilizers. Analyzes are used, which are classified as systemic, statistical and comparative. Research methods are applied: generally accepted in crop production, field and laboratory – to clarify the interaction of the object of research with agrotechnical and natural abiotic factors; calculated and weighted – to determine the productivity of crops; calculation and comparison; mathematical and statistical (dispersion) – for assessing the probability of research results. It was determined that for fibrous hemp, the dry matter yield of the stem ranges from 6.5 to 11.0 t/ha, and the seed yield is 0.7-1.4 t/ha. The productivity of hemp significantly depends on agrotechnical factors, in particular, on the variety and application of fertilizers, because these component technologies significantly affect the yield and quality indicators of seeds for the production of solid biofuel. The hemp variety “Pūriņi” is less productive than the hemp variety “Bialobrzeskie”, even with the use of N100 nitrogen fertilizer dose. The dose of nitrogen fertilizers affects such energy parameters as ash content and the highest calorific value. The research revealed a significant (Р<0.05) influence of the trunk fraction on productivity, the highest calorific value and ash content. The scientific novelty is that the impact of the variety and doses of nitrogen fertilizers on productivity, including the energy properties of hemp, has been evaluated, and the practical value is in the improvement of the technology of growing hemp by correctly selecting the variety and optimizing the dose of nitrogen fertilizers to create high-quality products for heating and use of waste-free technologies
Актуальність теми обумовлена необхідністю розвитку виробництва енергетичних культур, зокрема конопель, з огляду на обмежену кількість наявних корисних копалин на потреби теплозабезпечення. Для виробництва біопалива придатними є коноплі як рентабельна культура з широким спектром використання. За мету дослідження автори поставили оцінку впливу агротехнічних факторів на продуктивність посіву та якісні показники насіння конопель для виробництва твердого палива в Латвії. Оцінено сорт польської коноплі «Bialobrzeskie» та латвійський сорт коноплі «Pūriņi» за внесення 3 доз азотних добрив. Використано аналізи, які відносять до системних, статистичних і порівняльних. Застосовано методи дослідження: загальноприйняті у рослинництві польовий і лабораторний – для з’ясування взаємодії об’єкта досліджень з агротехнічними та природними абіотичними факторами; розрахунково-ваговий – для визначення продуктивності посівів; розрахунково-порівняльний; математико-статистичний (дисперсійний) – для оцінювання вірогідності результатів досліджень. Визначено, що для волокнистих конопель урожайність сухої речовини стебла коливається в межах 6,5–11,0 т/га, а насіння – 0,7–1,4 т/га. Продуктивність конопель істотно залежить від агротехнічних факторів, зокрема від сорту і внесення добрив, бо ці складові технології вагомо впливають на врожайність та якісні показники насіння для виробництва твердого біопалива. Сорт конопель «Pūriņi» менш продуктивний, ніж сорт конопель «Bialobrzeskie», навіть за використання дози азотних добрив N100. Величина дози азотних добрив впливає на такі енергетичні параметри як зольність і найвища теплотворна здатність. Дослідження виявили достовірний (Р<0,05) вплив частки стовбура на урожайність, найвищу теплотворну здатність та зольність. Наукова новизна полягає в тому, що оцінено вплив сорту і доз азотних добрив на продуктивність, в тому числі і енергетичні властивості конопель, а практична цінність – в удосконаленні технології вирощування конопель шляхом вірно дібраного сорту та оптимізації дози азотних добрив для створення високоякісної продукції на теплопостачання та використання безвідходних технологій
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11829
Розташовується у зібраннях:Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science. 2022. Vol. 26, № 2
Статті (Факультет агротехнологій)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
The Influence of Agrotechnical Factors.pdf616,38 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Переклад_Антипова.pdf338,41 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.