Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12398
Title: Фінансовий облік-II
Authors: Дубініна, Марина Вікторівна
Dubіnіna, Marina
Потриваєва, Наталя Володимирівна
Potryvaieva, Natalia
Чебан, Юлія Юріївна
Cheban, Julyja
Сирцева, Світлана Володимирівна
Syrtseva, Svitlana
Кучмійова, Тетяна Сергіївна
Лугова, Ольга Іванівна
Lugova, Olga
Issue Date: 2022
Citation: Фінансовий облік-II : робочий зошит для виконання практ. завдань та самост. роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Облік і оподаткування» спец. 071 «Облік і оподаткування» денної форми здобуття вищої освіти/ уклад. : М.В. Дубініна, Н.В. Потриваєва, Ю.Ю. Чебан та ін. Миколаїв : МНАУ, 2022. 158 с.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12398
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finansovij-oblik-ii-zohit-071-bakalavr.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.