Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12404
Title: Методичні рекомендації для підготовки і захисту кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти
Authors: Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Shebanina, Elena
Котикова, Олена Іванівна
Kotykova, Olena
Полторак, Анастасія Сергіївна
Poltorak, Anastasiia
Крилова, Ірина Георгіївна
Krylova, Irene
Мельник, Ірина Олегівна
Melnik, Irina
Олійник, Тетяна Георгіївна
Oleynik, Tatyana
Стамат, Вікторія Михайлівна
Stamat, Viktoriia
Христенко, Ольга Андріївна
Khristenko, Olga
Сухорукова, Анна Леонідівна
Sukhorukova, Anna
Табацкова, Ганна Вячеславівна
Tabatskova, Hanna
Бобровська, Надія Володимирівна
Bobrovska, Nadiya
Бурковська, Анна Іванівна
Burkovskaia, Anna
Підберезняк, Вадим Іванович
Pidberezniak, Vadym
Issue Date: 2022
Citation: Методичні рекомендації для підготовки і захисту кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти : Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», Спеціальність 073 «Менеджмент», Освітньо-професійна програма «Менеджмент» / уклад. : О. В. Шебаніна, О. І. Котикова, А. С. Полторак та ін. Миколаїв : МНАУ, 2022. 48 с.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12404
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metod-rekom-kval-roboti-magistr-073.pdf374,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.