Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12945
Title: Шляхи інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір
Other Titles: Ways of integration of higher education of Ukraine into the European educational space
Authors: Курепін, Вячеслав Миколайович
Kurepin, Vyacheslav
Keywords: освітній простір
обмін випускниками
інтеграційні процеси
принципи забезпечення якості
educational space
exchange of graduates
integration processes
principles of quality assurance
Issue Date: 2023
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Курепін В. М. Шляхи інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір // Інтеграція вищої юридичної освіти України з європейським освітнім простором – виклики внутрішньої безпеки під час воєнного стану : матеріали з Міжнародної науково-практичної конференції, Ломжа-Харків, 15.02.2023 р. / за ред. П. Поніхтера, З. Шарлович. Ломжа : MANS w Łomży, 2023. С. 138-142.
Abstract: Якісні зміни у сфері науки і освіти, динамічний інтеграційний поступ в європейський простір вищої освіти України, це безповоротній курс України на європейську інтеграцію. Інтеграційна поступ України в європейський освітній простір вимагає вироблення нових механізмів співробітництва, серед яких: адаптування законодавства України до вимог Євросоюзу, підготовка фахівців, спроможних захистити інтереси країни у жорстких умовах світової конкуренції та агресії росії, розроблення сучасного методичного забезпечення освітнього процесу, визнання дипломів українського зразка у странах ЄС та у світі, обмін випускниками закладів вищої освіти.
-
Qualitative changes in the field of science and education, dynamic integration progress in the European space of higher education of Ukraine, this is Ukraine's irreversible course towards European integration. The integration progress of Ukraine into the European educational space requires the development of new cooperation mechanisms, including: adaptation of Ukrainian legislation to the requirements of the European Union, training of specialists capable of protecting the interests of the country in the harsh conditions of global competition and Russian aggression, development of modern methodological support for the educational process, recognition of Ukrainian-style diplomas in EU countries and in the world, exchange of graduates of higher education institutions.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12945
Appears in Collections:Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbiór prac naukowych, 15.02.2023, BW-138-141.pdf667,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.