Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12964
Title: Радіобіологія
Authors: Луговий, Сергій Іванович
Lugovoy, Sergey
Люта, Ірина Миколаївна
Lyuta, Iryna
Issue Date: 2023
Citation: Радіобіологія : метод. реком. для виконання лабор. робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" денної форми здобуття вищої освіти / уклад. : С. І. Луговий, І. М. Люта. Миколаїв : МНАУ, 2023. 78 с.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12964
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
radiobiologiya_labor_bkalavr_204.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.